Zelf in beweging

                                                                       
 
   
 
  Doel Zelfonderzoek

De medewerker wordt zich bewust van zijn eigen rol in werkgerelateerde problemen, krijgt inzicht in zijn gevoelens, denkwijzen en gedrag.
Dit zelfinzicht geeft de medewerker een betere kijk op de mogelijkheden tot verandering van zijn functioneren binnen de organisatie.
Het onderzoek appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.
De medewerker komt met een voorstel voor een plan van aanpak aangevuld met een mondeling/ schriftelijk toelichting door de consultant over de tot standkoming en ontwikkeling van dit plan van aanpak.


Wanneer is het zelfonderzoek in te zetten

  • Preventieve aanpak ziekteverzuim
  • Ter voorkoming van burn out
  • Ter voorkoming van arbeid gerelateerde problematiek

Tijdens de intake wordt duidelijk of het zelfonderzoek de meest effectieve methode is of dat een andere begeleidingsvorm beter aansluit bij de vraagstelling.

 
 
  Vraagstellingen

Voorbeelden van vragen vanuit de organisatie zijn:
Hoe krijgen we beweging in de situatie van individueel ziekteverzuim,
op welke wijze kan de medewerker succesvol deelnemen aan de bedrijfsprocessen,
welke vorm van begeleiding sluit aan bij onze vraagstelling?

Voorbeelden van vragen vanuit de medewerker zijn:
Hoe kan ik beter omgaan met spanningen in het werk,
wat zijn mijn kwaliteiten en ambities, hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en privé, hoe krijg ik weer plezier in mijn werk, wat kan een volgende stap zijn in mijn loopbaan?


Kenmerken van het zelfonderzoek

Het is een systematische en wetenschappelijk onderbouwde methode. De ‘Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)” wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation and Motivation’ van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Een programma dat internationaal de erkenning ‘excellent’ heeft gekregen en daarmee tot het wetenschappelijke toponderzoek in Nederland behoort.
  • De uniciteit van de medewerker staat voorop.
  • De zelfwerkzaamheid van de medewerker in het proces is groot.
  • De verschillende gevoelslagen worden aangeboord.
  • Nieuwe inzichten worden omgezet in concrete veranderingsdoelen.
 
 
Home | Doel Zelfonderzoek | Resultaat Zelfonderzoek | Terugkoppeling Organisatie | Contact