Zelf in beweging

                                                                       
 
   
 
  Resultaten Zelfonderzoek

Voor de individuele medewerker:

 • De medewerker wordt zelfactief en neemt verantwoordelijkheid
 • Men krijgt inzicht in de eigen rol en positie binnen de werksituatie
 • Men ervaart het als positief dat men zelf invloed heeft op het veranderingsproces
 • Het ontdekken en formuleren van nieuw perspectief
 • Herwinnen van werkenergie
 • Hernieuwde zingeving in het werk
 • Verminderen van conflicten op het werk
 • Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden van aanpak van de werkproblemen.
 • Het vergroten van de zelfsturing door de medewerker, passend binnen de bedrijfsprocessen
 
 
  Voor de organisatie:
 • Individuele medewerker wordt geholpen bij het hervinden van zijn werkpotentieel om vervolgens op collectief niveau krachten te bundelen.
 • De medewerker kan met meer daadkracht eigen problemen oplossen, heeft meer samenwerkingsbereidheid en ruimte voor inbreng en invloed binnen de organisatie mogelijkheden.
Het zelfonderzoek helpt bij het onderkennen van problemen en stress en ken hierdoor preventief werken bij ziekteverzuim.
 
 
Home | Doel Zelfonderzoek | Resultaat Zelfonderzoek | Terugkoppeling Organisatie | Contact