Zelf in beweging

                                                                       
 
   
 
  Terugkoppeling Organisatie

Wijze van terugkoppeling

Voor aanvang van het zelfonderzoek vindt een driegesprek plaats tussen de leidinggevende, medewerker en ZKM consultant waarin de vraagstelling van het zelfonderzoek geformuleerd wordt.
Het zelfonderzoek wordt afgesloten met een voorstel ( plan van aanpak ) vanuit de medewerker, aangevuld met een mondeling/schriftelijk toelichting door de consultant over de tot stand koming en ontwikkeling van het plan van aanpak.
Tevens geeft de ZKM consultant een advies over de implementatie van het plan van aanpak.

 
 
  Gemiddelde duur van een zelfonderzoek

Het zelfonderzoek traject is afhankelijk van het proces en de vraagsteling van de organisatie en of de medewerker. Een voordeel van het zelfonderzoek is dat het in een relatief kort tijdsbestek (3 weken) een genuanceerd beeld oplevert waar de organisatie en de werknemer concreet mee aan de slag kunnen gaan.
Indien wenselijk kan het zelfonderzoek ook procesmatig ingezet worden en volgt naar 6 tot 8 weken de terugkoppeling naar de organisatie.
Een zelfonderzoek start met een intake gevolgd door gemiddeld 6 bijeenkomsten van 2 uur.
Het zelfonderzoek wordt afgesloten met een driegesprek tussen de leidinggevende, medewerker en ZKM consultant.
 
 
Home | Doel Zelfonderzoek | Resultaat Zelfonderzoek | Terugkoppeling Organisatie | Contact